Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek
""

 

 

 

AKADEMIA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI DOSTĘPNEJ

Akademia Kształtowania Przestrzeni Dostępnej jest to projekt finansowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego głównym celem jest trwałe wprowadzenie do programów kształcenia ZUT problematyki Projektowania Uniwersalnego jako odpowiedzi na wyzwania wynikające z programu rządowego Dostępność+ oraz nowej Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

SYMULATORIUM DOSTĘPNOŚCI

Jednym z głównych zadań projektu jest stworzenie Symulatorium Dostępności. Jest to laboratoryjny ośrodek międzywydziałowy, wyposażony w nowoczesny sprzęt dający szansę studentom oraz pracownikom dydaktycznym doświadczenia  różnego rodzaju kwestii z jakimi muszą borykać się osoby niepełnosprawne w życiu codziennym.